Олександр РУДІК

Кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Експерт з аналізу публічної політики, європейської інтеграції та з питань ґендерної рівності. Член правління ГО «Асоціація аналітиків політики». Викладає навчальні дисципліни: «ЄС: правові та інституційні основи», «Внутрішній ринок ЄС», «Проблеми європейської та міжнародної безпеки», «інтеграція ґендерної складової в процес публічної політики», «Аналіз державної політики: теоретичні та практичні аспекти». Має досвід аналітичної, наукової та науково-дослідної роботи, розроблення програм короткотермінових тематичних семінарів, навчально-методичних матеріалів та навчальних модулів з питань розроблення публічної політики, аналізу публічної політики, європейської інтеграції, інтеграції ґендерної складової в процес розроблення публічної політики, ґендерного аналізу та ґендерного оцінювання впливу. Автор понад 150-ти наукових робіт із зазначених питань. Укладач ґендерних портретів Дніпропетровської області (2012 р., 2018 р.), та м. Кривий Ріг (2013 р.). Стажувався або був з навчальними візитами в США, Великій Британії та Канаді з питань аналізу публічної політики, європейської інтеграції та інтеграції ґендерної складової в процес розроблення публічної політики. Залучався як експерт з питань публічної політики / аналізу публічної політики або з питань ґендерної рівності) до виконання ряду проектів, які надавались Україні у межах міжнародної технічної допомоги. Має досвід співпраці з ЄС, МЗС Великої Британії, USAID, Канадською агенцією міжнародного розвитку (CIDA), Канадським бюро міжнародної освіти (CBIE).